Cégadatok:

A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2008. augusztus. 4-én alakult. Cégjegyzékszám: 09-09-015373 Számlaszám: 11738149-20004862-00000000

A vállalkozás vezetése:

A társaság mindenkori vezetése az önálló gazdasági formából eredő profitorientált szemléleten túl, folyamatosan a városvezetői érdekeket szem előtt tartva tevékenykedik.

A gazdasági érdekeken túlmenően alapvető feladatának és küldetésének tekinti, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatások ne csak profitot termeljenek, hanem színvonalukkal érjék el azt a szintet, melyet a város vezetése, illetve a város lakossága e területeken joggal vár el a szolgáltatóktól.

 

Ügyvezető Igazgató: Ludman Lajos

 

                      Vezető beosztású munkavállalók juttatásai

Tevékenység:

Fő tevékenységi köre épületépítési projekt szervezése. Emellett a vállalat a következő tevékenységeket folytatja:

- Közutak, járdák fenntartása, tisztítása, parkfenntartás, Intézményi zöldfelületek fenntartása.

- Önkormányzati bérlakások és garázsok hasznosítása.

- Sportpálya, futballpálya üzemeltetése.

- Állategészségügyi és gyepmesteri feladatok ellátása.

- Városi piac, buszpályaudvar és a helyközi buszjáratok menetrend szerinti buszmegállóhelyeinek, valamint az előbbiekhez kapcsolódó kerékpármegőrző üzemeltetése

- Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a nádudvari Köztemető üzemeltetése.

- Önkormányzati fenntartású Intézmények és Ingatlanok karbantartási feladatainak ellátása.

- Szakértől tevékenység végzése Intézmények karbantartási, felújítási és fejlesztési tervel során.

- 0678/12 hrsz.-ú területen megépített hulladéklerakó telep üzemeltetése. A hulladéklerakó telepen Nádudvar és Hajdúszoboszló városokban keletkező kommunális szilárd hulladékok kerülnek lerakásra.

A lerakóra szállítható hulladékok a következők:

- háztartási kommunális hulladékok

- nem veszélyes ipari hulladék

- építési törmelék

- föld

-  zöldhulladék

 

A szolgáltatásaink az élet olyan területeit érintik, mely bizonyos esetekben alapvetően hozzájárulnak Nádudvar város képéhez, hangulatához és az ebben a városban élő emberek életminőségéhez. Mindezek miatt a vezetés a rövid távú gazdasági szempontokon túl folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje a város egészének érdekelt, egy Igazán élhető város kialakítása érdekében.

 

Éves beszámolók:

    Egyszerűsített éves beszámoló - 2008.

    Éves beszámoló - 2013

    Éves beszámoló - 2014

    Éves beszámoló - 2015

    Éves beszámoló - 2016

 

Felügyeleti szervek:

-  Nádudvar Város Képviselőtestülete

-  Képviselőtestület által megbízott három tagú Felügyelő Bizottság

-  Képviselőtestület által megbízott Könyvvizsgáló