Hulladékgyűjtési naptár 2017 évre Kaba és Nádudvar településre    (2017. február 24.)

 

        Kaba, 1. körzet

        Kaba, 2. körzet

        Nádudvar, 1. körzet

        Nádudvar, 2. körzet

 

A bio hulladék gyűjtése március 1-jétől kezdődik és december elejéig végezzük!

 

Hulladékgazdálkodási iratok - 2016.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyünk.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott Hulladékgazdálkodási-, valamint a Minősítési engedélyünk.

 

Közszolgálati szerződés Nádudvar Város Önkormányzatával a települési hulladék, ezen belül a vegyes, szelektív és lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátásáról.

Közszolgálati szerződés Kaba Város Önkormányzatával a települési hulladék, ezen belül a vegyes, szelektív és lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátásáról.

 

Szelektív gyűjtés - 2016.

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. évben  a Nádudvari Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív  gyűjtést kéthetenként, páratlan heteken fogja végezni.

 

Tisztelt nádudvari lakosság!

 

A települési szilárd hulladékgyűjtési és kezelési közszolgáltatás aktuális éves díjai (2014. február 18-tól visszavonásig)

 

Lakossági hulladékszállítás:   Közületi hulladékszállítás:   A komplex hulladékgazdálkodási telep díjai:

Edényzet

Bruttó egységár
(Ft/db/ürítés)

 

Edényzet

Nettó egységár
(Ft/db/ürítés)

 

Hulladék típusa

Nettó egységár

110 literes 340 Ft   110 literes 424 Ft   Kommunális hulladék (EWC 200301) 18.878 Ft/t+ÁFA
120 literes 340 Ft   120 literes 442 Ft   Ipari hulladék (EWC 200301) 18.878 Ft/t+ÁFA
240 literes 893 Ft   240 literes 877 Ft   Tiszta építési törmelék (EWC 170101) 8.735 Ft/t+ÁFA
770 literes 3.156 Ft   770 literes 3.067 Ft   Szennyezett építési törmelék (EWC 170101) 11.990 Ft/t+ÁFA
1100 literes 4.968 Ft   1100 literes 4.893 Ft   Tiszta fanyesedék (EWC 200138) 11.273 Ft/t+ÁFA
60 literes zsák 320 Ft         Civisvíz szennyvíziszap (EWC 190805) 13.280 Ft/t+ÁFA
               

Hasznosított föld eladás:

    Föld: 2900 Ft/t+ÁFA rakodással, szállítás Nádudvaron:1600 Ft+ÁFA.

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv innen letölthető.

 

Szelektív hulladékgyűjtés:

A legjobb hulladék a "nem keletkező hulladék", a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfeszítéssel tudunk elérni. A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladékgyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, környezeti terhelése.

A szelektív hulladékgyűjtés csak alaposan, gondosan előkészített, jól szervezett és a lakosság együttműködését megnyerni tudó szolgáltatási rendszer kialakításával és folyamatos működtetésével lehet eredményesen megvalósítani. Emellett természetesen bizonyos externállák is szükségesek, úgymint a támogató jellegű jogi szabályozás és a potenciális másodnyersanyagként hasznosítható összetevőket átvevő feldolgozóipar műszaki felkészültsége és nem utolsó sorban a gazdasági érdekeltsége. A szelektív hulladékgyűjtés eredményességét meghatározó kardinális kérdések, úgymint az ezt segítő jogi szabályozás és a feldolgozóipar fogadókézségének megteremtése országos léptékű megalapozást szükségeltet. Ez utóbbi nyilván erősen piacorientált, de ettől sokkal hatékonyabb és célratörőbb állami támogatást Igényel.

 

 

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

 

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva)

 

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe:

a kommunális hulladék, lomb hulladék, építési törmelék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

 

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, s a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja: a lomtalanítási nap legkésőbb reggel 07:00 óráig, de lehetőség szerint előző nap este. A járat minden utcán egyszer megy végig.