2010.évi városfejlesztési tevékenységünk:

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a helyi önkormányzatok fejlesztésének támogatására a Nádudvar Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok közül hármat Is alkalmasnak talált. Mindegyik projektben társaságunk nagy részt vállal.

1.) A Kövy Sándor Általános Iskola közösségi tér átépítés beruházásának a teljes összege 18.482.767,- Ft melyből 15.710.352,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg. A beruházás keretében sor kerül a meglévő aszfaltozott gyülekező tér felújítására és humanizálására , a kivitelezést a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. végzi .A fejlesztés eredményeként megszépül az iskola épített természeti környezete.

 

 

 

 

 

2.) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításának összköltsége 11.150.659,­Ft melyből a támogatott összeg 8.500.000,- Ft .A városban különböző területeken 4 db hulladékgyűjtő sziget került kialakításra A hulladékgyűjtő szigeten 5db, szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas műanyag edényzet került elhelyezésre. A kivitelezési munkákat a Társaságunk végezte közreműködésben a Polyduct Zrt.-vel. A beruházás helye:

  • Nádudvar Csillag u. és Puskin u. kereszteződésében

  • Nádudvar Úttörő u. és Fő u. kereszteződésében

  • Nádudvar Bocskai u. és Bartók u. kereszteződésében

  • Nádudvar Kossuth u. és Dózsa Gy. u. kereszteződésében

3.) Kossuth téri játszótér bővítési beruházás összköltsége 6.724.306 ,- Ft a Tanács ebből 4.500.000,-Ft- ot támogatásra alkalmasnak ítélt mely összegből került bővítésre a játszótér csúszdavárral,homokozóval,mászórúddal,hintával. A Polyduct Zrt. a kivitelezői a Kft. pedig a műszaki ellenőri tevékenységet teljesítette a sikeres együttműködésünknek köszönhetően dinamikusan zajlottak a munkálatok.

Nádudvar Város Önkormányzata 2 további partner (Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. valamint a Nádudvari Református Egyházközség) bevonásával közösen 2010. januárjában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Programjának keretében meghirdetett Funkcióbővítő, integrált település fejlesztése című pályázati felhívás 1. fordulójára.

Az első fordulós pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője előzetesen legfeljebb 755 730.498 Ft összköltséggel történő 591.710.947 Ft támogatásra érdemesnek ítélte.

Nádudvar az első fordulót 81 ponttal nyerte meg, és reménykedve várja a 2. fordulót. A tervezett tevékenységek megvalósításának becsült költsége 755.730.498 Ft, amelyből 591.710.947. Ft támogatás igényelhető a 2. funkciós pályázat keretében.

Nádudvar városközpontjának funkcióbővítő Integrált fejlesztése több mint 750 millió forintos beruházás, amely során :